BUILDMART LLC
BUILDMART LLC

News

Ажлынхаа бүтээмжийг хэрхэн нэмэдүүлэх вэ ?

Ажлынхаа бүтээмжийг хэрхэн нэмэдүүлэх вэ ?

Хэрхэн илүү зохион байгуулалттай, илүү хурдан хугацаанд ажлуудаа дуусгах вэ? зэрэг асуудалтай бид үргэлж тулгардаг. Тэгвэл та бүхэнд Scrum менежментийг өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхийг санал болгоё. 

In News Read More
Бизнес хийхэд ямагт анхаарах зүйлс

Бизнес хийхэд ямагт анхаарах зүйлс

Бидний хүрээлэн буй орчин, нийгэм улс төрийн цаг үеийн асуудалд шийдлүүд, хүмүүсийн хандлага, уур амьсгалын өөрчлөлт гээд бизнес эрхлэхэд асуудал мундахгүй. Гэвч бид дараах энгийн зүйлсийг зайлшгүй анхаарах ёстой. Маш энгийн боловч бизнес эрхлэгчид тэр бүр хэрэгжүүлдэггүй.

In News Read More
Орон сууц худалдан авахдаа заавал анхаарах 10 зөвлөгөө

Орон сууц худалдан авахдаа заавал анхаарах 10 зөвлөгөө

Барилга бүтээн байгуулалтын салбар эрчимтэй хөгжиж буй өнөө үед орон сууц худалдан авахад маш олон сонголтууд худалдан авагчдад тулгардаг. Ингээд найз нөхөд, аль эсвэл танил барилгад ажилладаг ах эгч, найз нөхдөөсөө асууна, эсвэл бүр шууд л загварын байрыг хараад сонголт хийх нь элбэг. Тэгвэл бид таньд хэрэг болох дараах 10 зөвлөгөөг хүргэж байна.

In News Read More
Тодруулга авах хүсэлтийн тухай RFI

Тодруулга авах хүсэлтийн тухай RFI

Барилгын ажлын явцад зурагт заагдаагүй ажил гарах, барилгын талбайн нөхцөл зааснаас өөр байх, зураг ойлгомжгүй асуудал гарах зэргээр нэмж тодруулах, зөвшөөрөл авах, шийдвэр авах шаардлага байнга гардаг. Ийм тохиолдолд хэрхэх вэ гэдгийг шийдвэрлэдэг стандарт арга байдаг.

In News Read More
Төслийн эрсдлийн удирдлага

Төслийн эрсдлийн удирдлага

Аливаа бизнес өрсөлдөгчөөсөө илүү үнэ цэнэ бий болгохын тулд оршдог. Энэ нь хэрэглэгчдэд ч хамаарна, компанийн эзэн хувьцаа эзэмшигчдэд ч хамаарна. Харин үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхийн тулд ямар хэмжээний эрсдлийг буюу тодорхойгүй байдлыг хүлээн зөвшөөрөх вэ гэдэг асуудал гардаг….. 

In News Read More
Төслийн менежментийн гурвалжин

Төслийн менежментийн гурвалжин

Барилгын салбарт ажиллаж байгаа төслийн менежерүүдийн гол зорилгуудын нэг нь чанар, цаг хугацаа ба мөнгөтэй холбоотой асуудлуудыг анхааралтайгаар тэнцвэржүүлэх явдал байдаг. Төсөл амжилттай байхын тулд төслийн менежер ажил бүрийг төлөвлөх, гүйцэтгэх үе шатандаа дээрх 3 нөөцийн боломжийг харгалзан үзэх шаардлагатай.

In News Read More
Байгууллагын соёл ба төслийн удирдлага

Байгууллагын соёл ба төслийн удирдлага

Байгууллагын үйл ажиллагааны дүр зургийг бүхэлд нь харахын тулд албан ёсны бүтцээс гадна тухайн байгууллагын гишүүдийн ажлыг явуулах байдал, зан төлвийг тодорхойлдог байгууллагын соёлыг авч үзэх хэрэгтэй. Бүтэц нь ижил атлаа байгууллага бүрт ялгаатай хэрэгждэгийн гол шалтгаан нь байгууллагын соёл байдаг. Соёлын хэм хэмжээ буюу норм байгууллагын гишүүдийн дунд бий болсон байдаг бөгөөд энэ нь байгууллагын гишүүд дунд ажлыг гүйцэтгэх арга барилд хамаарах нийтлэг мэдлэгийг бий болгодог.

In News Read More
Төслийн харилцааны удирдлага

Төслийн харилцааны удирдлага

Төслийн харилцааны удирдлага нь зөв мэдээллийг зөв хүнд зөв цагт өртгийн хувьд үр ашигтайгаар хүргэхэд чиглэнэ. Үүний тулд мэдээлэл солилцох, дамжуулах арга, амаар болон бичгээр харилцах техник, санааг зөв илэрхийлэх дамжуулах чадвар зэргийг эзэмших шаардлага гардаг.

In News Read More
X